Mart 20, 2019 In Genel

ADLİ YARDIMDAN KİMLER YARARLANIR?

Kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, taleplerinin açıkça dayanaktan…

READ MORE
Mart 20, 2019 In Genel

BOŞANMA DAVASI – YETKİ -YERLEŞİM YERİ

4721 sayılı T.M.K.’nın 168. maddesine göre; boşanma veya ayrılık davaları, eşlerden birinin yerleşim yerinde veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesinde açılır. Taraflar yabancı olup ; dosyadaki belgelerden davacının, 06.11.2008…

READ MORE
Mart 20, 2019 In Genel

ÇEKİN ÇALINMASI • İSPAT KÜLFETİ

6102 sayılı Yasa’nın 792. maddesiyle, çek, herhangi bir suretle hamilin elinden çıkmış bulunursa, ister hamile yazılı, ister ciro yoluyla devredilebilen bir çek söz konusu olup da hamil hakkını 790. maddeye göre ispat etsin, çek eline…

READ MORE