Ocak 20, 2022 In Genel

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

1.Genel Olarak 06.01.2022 tarih, 31711 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca 11.02.2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20…

READ MORE
Ocak 20, 2022 In Genel

Covid-19 Aşısı Hakkında Güncel Bir Soru: Aşı Yaptırmak İstemiyorum Ama Kısıtlamalara Takılmamak İçin Yaptırmış Gibi Kayıt Edilmesini İstiyorum, Bir Sakıncası Var Mı?

Bilindiği üzere son zamanlarda Covid-19 aşısına karşı küresel çapta bazı eleştiriler yapılmakta ve azımsanmayacak kişi tarafından aşı karşıtı protestolar düzenlenmekte, insanlar aşı olmamaya davet edilmektedir. Bu durumun etkileri ülkemize de yansımıştır ve çok sayıda kişi aşı olmak istemediğini…

READ MORE
Ocak 20, 2022 In Genel

İŞ YERLERİNDE UYGULANABİLECEK YENİ COVİD-19 TEDBİRLERİ

1.Genel Olarak Çalışma hayatının düzenlenmesi ve iş sağlığı ile güvenliğinin sağlanması amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Bakanlık) tarafından farklı dönemlerde düzenlemeler yapılmaktadır.  Bu doğrultuda Bakanlık tarafından, işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve işçilerini Covid-19 riskleri ve tedbirleri…

READ MORE
Ocak 20, 2022 In Genel

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

1.Mevzuat Değişikliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Bakanlık) tarafından 27.07.2021 tarih ve 31550 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan yönetmelik uyarınca profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların haftalık iş günlerine bölünemeyen çalışma sürelerinde değişiklik yapılmıştır. Söz konusu değişiklik…

READ MORE
Ocak 20, 2022 In Genel

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

1. Getirilen Yenilik 30.07.2021 tarih ve 31553 sayılı Resmî Gazete ile yayınlanan işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik uyarınca yönetmelikte bahsi geçen işyerlerinin mevzuata uyum tarihleri 1 yıl ertelenmiştir. Buna göre yönetmelikte bahsi…

READ MORE
Ocak 20, 2022 In Genel

KİRA SÖZLEŞMESİNDE TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI

1. Giriş Kira sözleşmesi, tam iki tarafa borç yükleyen kiracı ile kiraya veren arasında yapılan bir akittir. Kiracı bir bedel karşılığında kiraya verenin taşınır veya taşınmaz malını kullanma veya yararlanma hakkını elde etmektedir. Kira akdinin başlamasıyla ve kiracıya…

READ MORE
Ocak 20, 2022 In Genel

YER SAĞLAYICI VE İÇERİK SAĞLAYICILARIN HUKUKİ NİTELİĞİ VE SORUMLULUĞU

1.Genel Olarak Yer sağlayıcı (hosting provider) , hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişilere denir. [5651 sayılı kanun m.2/m] Yer sağlayıcılar; kendi bünyesinde hizmet veren yer sağlayıcılar (Facebook, Twitter, Ekşi Sözlük vb.) ile…

READ MORE
Ocak 20, 2022 In Genel

ANONİM ŞİRKET KURULUŞU

1. Genel Olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) m. 329 uyarınca anonim şirket sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Dolayısıyla anonim şirket 3. Kişilere karşı sadece malvarlığı (geniş anlamda sermaye)…

READ MORE
Ocak 20, 2022 In Genel

İHRACAT BEDELİ KABUL BELGESİ DÜZENLENMESİ VE İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ

1.Genel Olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 04.09.2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ…

READ MORE
Ocak 20, 2022 In Genel

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN TAPUYA ŞERHİ VE ŞERHİN SONUÇLARI

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş olan karşılıklı iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdendir. Bu sözleşme ile taraflardan biri taşınmazı satmayı, diğer taraf ise taşınmazı satın almayı borçlanmaktadır. Sözleşmenin kurulması ile sözleşmeye konu olan taşınmazın mülkiyeti el…

READ MORE