Ocak 20, 2022 In Genel

İŞ YERLERİNDE UYGULANABİLECEK YENİ COVİD-19 TEDBİRLERİ

1.Genel Olarak

Çalışma hayatının düzenlenmesi ve iş sağlığı ile güvenliğinin sağlanması amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Bakanlık) tarafından farklı dönemlerde düzenlemeler yapılmaktadır. 

Bu doğrultuda Bakanlık tarafından, işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve işçilerini Covid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren, 2/9/2021 tarihli genel yazı ilgili mercilere yönlendirilmiştir.

2.İşyerinde Yeni COVİD-19 Tedbirleri

İlk olarak ifade etmek gerekir ki işverenler, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri ile alakalı koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlüdür.

Söz konusu genel bilgilendirmenin yanı sıra işverenler COVID-19 aşısı tamamlanmamış işçileri yazılı olarak ayrıca bilgilendirmelidir. Yapılacak olan bu bilgilendirmede aşı olmayan işçilere, kesin COVID-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları bildirilir.

Yapılacak bu bilgilendirmelere ek olarak işveren, COVID-19 aşısı olmayan işçilerden, 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmalarını talep edebilir.

İşçiler tarafından yaptırılacak testlerin sonuçları, gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulmalıdır.

3.Sonuç

Covid-19 önlemleri kapsamında işverenin genel bilgilendirme yükümlülüğü devam etmektedir. Bunu yanı sıra işveren işyerindeki olası COVİD-19 risklerini minimuma çekmek isterse çalışanlardan haftalık PCR testi talep edebilir.

Av. Esma Nazlı ÇOBAN

Leave a Reply